topmenuleft

 

 

星彥盃(第三屆) 2019朗誦比賽

報名表下載

 

 

 

 

 

第五屆普兒傳藝朗誦大賽

報名表下載

 

 

 

 

校園暑期朗誦大賽

報名表格下載


 

 

 

 

星彥盃(第二屆)2018

出場序及參賽時間表

報名表格下載

 

 

 

 

普兒王國朗誦大賽

報名表格下載

出場序及參賽時間表

 

 

 

第四屆普兒傳藝朗誦比賽

報名表下載    參賽者名單、時間表及出場序

 

 

第三屆普兒傳藝朗誦比賽